Shop Robux

Nạp thẻ - Thành công - Mua robux - Join Group - Chọn tiền muốn mua - Ấn Mua luôn . Nap thẻ sai vui lòng đổi số cuối seri nạp lại . Mấy bạn nạp thẻ ngày 13-16/5 vui lòng đổi số seri rồi nạp lại mã thẻ . Do hệ thống lỗi 3 ngày đó nhé 

Danh sách nạp nhiều 05/2019

1 khanhbacca 6,000,000đ
2 redop132 3,800,000đ
3 phatmap696969 3,100,000đ
4 goctu2005 1,900,000đ
5 jerrybear 1,900,000đ
6 noway3313 1,800,000đ
7 HIghttodie 1,500,000đ
8 Hello0210 1,500,000đ
9 cungthienyet9528 1,460,000đ
10 vanhein1996 1,400,000đ

Hỗ trợ 24/7

Mấy bạn nạp thẻ ngày 13-16/5 vui lòng đổi số seri rồi nạp lại mã thẻ . Do hệ thống lỗi 3 ngày đó nhé 
HƯỚNG DẪN MUA ROBUX TRÊN WEB

Nạp thẻ Viettel

Nạp sai mệnh giá sẽ mất thẻ. Vui lòng chọn kĩ mệnh giá trước khi nạp

Ghi chú: Có lỗi gì thì liên hệ admin nhé!

Danh sách thẻ nạp của bạn